• +31-(0)6-2294 0421
  • info@mirworx.nl

Project(bege)leiding

Project(bege)leiding

Tijdens mijn loopbaan heb ik een aardige diversiteit aan bedrijven en bedrijfsprocessen gezien. Hiermee groeide mijn vaardigheid om processen, structuren en procedures snel te doorgronden. Deze vaardigheid zorgde er op haar beurt weer voor dat ik regelmatig werd uitgekozen om deel te nemen aan een breed scala aan veranderingstrajecten en ontwikkelingsprojecten. In die hoedanigheid heb ik binnen de vele projecten veel rollen mogen vervullen; van key-user tot tussenpersoon met de automatiseringsleverancier voor maatwerk tot projectleider toe, en alles daartussen.

Project is natuurlijk een vrij abstract begrip. Ik heb onder andere projecten begeleid op het gebied van veranderende bedrijfsprocessen en daarmee verwante administratiestromen, het opzetten van factuurscanning en autorisatiestructuren, samensmelten of juist splitsen van diverse afdelingen binnen een bedrijf, migraties van financiële pakketten, ontwikkelen en implementeren van maatwerkpakketten, en het koppelen van logistieke en kassasystemen aan financiële systemen. Ook heb ik ervaring in opstartende organisaties alsmede afbouwen of afstoten van vestigingen, afdelingen of zelfs opheffing van de volledige organisatie.

Vanzelfsprekend speelt communicatie een grote rol bij grote veranderingen. Met de mensenkennis en kennis over communicatiemethodes ben ik in staat om praktisch iedereen te kunnen benaderen en motiveren op elk niveau binnen de organisatie. Terwijl ik iedereen in zijn waarde laat, kan ik toch de gewenste boodschap overbrengen en bereiken wat nodig is. Per persoon bepaal ik welke wijze de beste manier is, en help ik die persoon om optimaal te presteren binnen de parameters van het project of de organisatie. Ook valt coaching en begeleiding van werknemers in een veranderende bedrijfsomgeving onder mijn vaardigheden.

Heeft u een project binnen uw bedrijf, maar mist u binnen uw personeel de beschikbaarheid/capaciteit, skills of ervaring om uw project tot een goed resultaat te begeleiden? Ik kan u helpen met zowel de opzet van het project als de uitvoering of controle en begeleiding. Ongeacht de toegewezen rol zullen mijn vaardigheden en ervaringen ongetwijfeld een grote toegevoegde waarde zijn binnen uw project/organisatie.